Na tem mestu objavljamo ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate bomo sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čimveč rešitev dogovorita skupaj.

V tem dokumentu najdete pojasnila, ki se nanašajo na:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore 
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela 
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin 
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta 
  • čakanje na delo doma 
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
  • neplačano odsotnost z dela  ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Več informacij: RS gov.si

VIR: https://www.gov.si/novice/2020-03-13-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin/