Na kaj moramo biti pozorni pri najemu:

– pravice in obveznosti najemnika
– pravice in obveznosti najemnodajalca

POMEMBNO! Priporočljivo je, da se glede na specifike posameznega stanovanja/dela stanovanja, sklene pogodba, v kateri se določi čimveč stvari, ki utegnejo kasneje nastati problematične. Poleg določil pogodbe vedno veljajo tudi določila Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na ureditev najemne pogodbe ter splošna načela, ki veljajo za vse stranke, ko vstopajo v obligacijska razmerja (načelo vestnosti in poštenja, načelo skrbnosti, prepoved zlorabe pravic, enakopravnost strank, dolžnost izpolnitve obveznosti, prepoved povzročanja škode, mirno reševanje sporov).

Seveda je najbolje, da najemodajalec in najemnik tvorno sodelujeta, ter se oba držita v pogodbi določenih pravic in obveznosti, morebitna nesoglasja pa poskušata rešiti po mirni poti. V koliko katerakoli stranka pričakuje spremembe, ki utegnejo vplivati na najemno razmerje, naj o tem nemudoma obvesti nasprotno stranko.

Če npr. pričakujem, da do 15. v mesecu, ko sem dolžan poravnati najemnino, ne bom  dobil nakazila na račun, prej pokličem najemodajalca, mu pojasnim situacijo, ter se poskušam dogovoriti za odlog plačila.

Vir:ŠOUP