Danes, 16.4.2008, je pričel veljati Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, ki določa obrazce vlog za izdajo delovnih dovoljenj, podatke in dokazila, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odloča o izdaji delovnega dovoljenja ter način prijave in odjave dela tujcev. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 37/2008.

Obrazci so na voljo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si – rubrika Zaposlovanje in delo tujcev. Po novem so v veljavi naslednji obrazci:
– vloga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja
– vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev
– vloga za izdajo dovoljenja za delo
– prijava dela tujcev
– prijava izvajanja storitev državljanov evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije in njihovih družinskih članov.

Vir:Zavod za zaposlovanje