Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27.12.2007    pravilnik začne veljati 1. januarja 2008

Ta pravilnik ureja:
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
– vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.
Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa drugi odstavek 29. člena zakona o izvršbi in zavarovanju in način identifikacije strank v teh primerih.

V pravilniku so:
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo
Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za nasprotno izvršbo
Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več upnikov
Priloga k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več verodostojnih listin
Predlog k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – več nepremičnin
Predlog za nasprotno izvršbo