Organizacije oziroma delodajalci, ki zaposlujejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali ponudijo delo na podlagi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, morajo zavodu poslati podatke na način, določen s tem pravilnikom.

Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2007

več