Uradni list RS 75/2007 z dne 21. 8. 2007

Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2007