Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17.03.2008

Ta pravilnik se ne uporablja za klimatske sisteme:
– v industrijskih stavbah,
– v nestanovanjskih kmetijskih stavbah,
– v stavbah za opravljanje verskih obredov,
– v začasnih stavbah s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj,
– v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
– ki obratujejo manj kot 150 ur letno.

Klimatski sistemi morajo biti pregledani najmanj vsakih pet let.

 Priloga 1: Zapisnik o pregledu dokumentacije in vizualnem pregledu klimatskega sistema
 Priloga 2: Navodila za izpolnjevanje zapisnika o pregledu klimatskega sistema
 Priloga 3: Primeri nasvetov o možnih ukrepih
 Priloga 4: Poročilo o rednem pregledu klimatskega sistema
 Priloga 5: Navodila za izdelavo poročila o pregledu klimatskega sistema

Vir:Uradni list RS