Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26.09.2008 Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Ta pravilnik ureja:
– tarifo za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije,
– pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
– stroške, do povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in
– pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom.

Primer:
Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 1.500 eurov
500 EUR materialni stroški
400 EUR ddv na zgornji dve postavki
100 EUR stroški AJPES

Skupaj 2.500,00 EUR,  dolžnik ne plača nobene takse, če sam predlaga stečaj.

Vir:pravniki.info