Pravne podlage za izdelavo obračuna davka od dohodka pravnih oseb