Kateri so najpogostejši razlogi, da se ljudje odločijo za predčasno poplačilo kredita in s kakšnimi stroški morajo pri tem računati? Za podrobnejše pojasnilo smo prosili deset bank.  

Kaj je predčasno poplačilo kredita?

V skladu z določili Zakona o potrošniških kreditih lahko potrošnik poplača kredit kadarkoli pred potekom pogodbenega roka. V zakonu je izrecno določeno, da mora zato kreditodajalec izdelati za potrošnika poseben obračun, obenem pa odšteti obresti, ki bi se natekle od dneva, ko je kredit predčasno poplačan, pa do dneva, ko bi bil kredit plačan po pogodbi.Več 

Vir:Zveza potrošnikov Slovenije