Ministrstvo za finance je dne, 7. junija 2013 objavilo predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi stopil v veljavo 1. januarja 2014.

 

Trenutno veljavne dajatve, ki se nanašajo na nepremičnine: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, so v celoti prihodek občin. Nov davek bi po predlogu zakona 50% pripadal državnemu proračunu.

 

Po predlogu zakona bodo obdavčene vse nepremičnine, ki so evidentirane v registru nepremičnin oz. izpolnjujejo pogoje, da bi morale biti evidentirane v omenjenem registru. Sama definicija nepremičnin je zelo široko opredeljena, saj vključuje vse vrste stavb, kot tudi vse vrste zemljišč – kmetijska in gozdna zemljišča.

 

Davčno osnovo bo predstavljala posplošena tržna vrednost. Zavezanec za obdavčitev bo lastnik, ne glede na to ali je to fizična ali pravna oseba. Davek bo odmerjal davčni organ na podlagi podatkov, ki so razvidni iz registra nepremičnin Geodetske uprave.

 

Predlog Zakona določa različne stopnje obdavčitve in sicer:
– 0,15% stanovanjske nepremičnine
– 0,80% poslovne in industrijske nepremičnine
– 0,50% druge vrste rabe (npr. zemljišča za gradnjo stavb, kmetijsko zemljišče,…)

Vir:Ministrstvo za finance