Vsebina poročanja

AJPES je organizacija, ki je pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poročil.  Letna poročila vsebujejo podatke o poslovanju in premoženjsko – finančnem položaju posameznih poslovnih subjektov. AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil za dva namena:

  • za zagotovitev javnosti podatkov,
  • za statistične, informativno – analitične in raziskovalne namene (za državno statistiko).
AJPES pripravlja in vzdržuje podatkovne baze letnih poročil poslovnih subjektov za več let, uporabniki pa lahko pridobijo podatke na individualni ravni v obsegu in vsebini, ki je določena za informiranje javnosti, na agregatni ravni (na primer na ravni države, po dejavnostih, na ravni statističnih regij) pa v celotnem obsegu obdelanih podatkov.

Zavezanci za poročanje, roki, način predložitve

Vir:Ajpes