Davčne zavezance, ki dobavljajo blago znotraj Skupnosti, obveščamo, da morajo rekapitulacijsko poročilo (obrazec RP-O) za drugo trimesečje leta 2007 predložiti davčnemu organu do 10. avgusta 2007.

Obrazec RP-O lahko davčni zavezanec predloži pristojnemu davčnemu organu v papirni ali elektronski obliki prek sistema eDavki.

Obrazec in navodilo rekapitulacijskega poročila sta objavljena na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije: Obrazec RP-O: Rekapitulacijsko poročilo.

Vir:Davčna uprava republike Slovenije