Novica, 26.03.2008


Ministrstvo je javne razpise z vseh področij uskladilo tako, da se ustrezno dopolnjujejo. Na ta način je podjetjem, ki vlagajo v razvoj omogočeno, da lahko kombinirajo različne razpise, ki jih prek izvajalskih institucij izvaja Ministrstvo za gospodarstvo in tako pridobijo kritično maso sredstev.

 

V letu 2007 so bili objavljeni naslednji razpisi, ki se izvajajo tudi še v letošnjem letu:

– P5 Subvencije za turistične projekte 2007-2008 (Strukturni skladi)

– Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti (Strukturni skladi)

– Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – Turistična infrastruktura (Strukturni skladi)

– Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico nesreče

– Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2007 in 2008

 

V letu 2008 smo do vključno danes objavili naslednje razpise, ki jih lahko poiščete na spletnih straneh naših izvajalskih institucij:

 

22 .februarja je bil objavljen javni razpis:

– P2 Subvencije za zagon inovativnih in inkubiranih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih (objava SPS)

 

7. marca je bil objavljen razpis

– P4a Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi (objava SPS)

 

14. marca so bili objavljeni:

• Javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009 (objava JAPTI)

 

21. marca sta bila objavljena:

• Javni razpis za spodbujanje formiranja interdisciplinarnih razvojnih skupin za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij (objava JAPTI)

• Javni razpis spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (objava JAPTI)

 

S področja Javnih naročil bi želeli izpostaviti predvsem:

• Javno naročilo za organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij v letu 2008

• Priprava podprojektov v okviru gospodarsko razvojnih logističnih projektov – Javno naročilo: »Priprava projekta gospodarskega središča PHOENIX v Posavju« (objava 21. marca, JAPTI) in Javno naročilo: »Priprava projekta gospodarskega središča CIKAVA« (objava 26. marca, JAPTI)

 

NAPOVEDUJEMO PA NASLEDNJE RAZPISE:

 

S Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko nam je uspelo doseči konsenz, zato v naslednjem tednu predvidevamo objavo razpisa:

• Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008 (objava TIA)

 

V letu 2008 predvidevamo pa tudi objavo naslednjih razpisov:

• Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2008 in 2009 (objava JAPTI)

• P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja – (objava SPS)

• Javni razpis za»neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008 ((objava JAPTI)

• Javni razpis za pomoč pri razvoju in rasti podjetij (objava JAPTI)

• Javni razpis za sofinanciranje projektov (operacij), vključenih v gospodarsko razvojno logistična središča v okviru 2. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (objava JAPTI)

 

Poleg tega vas vabimo na dogodke v okviru Podjetne Slovenije – Spodbude za razvojne investicije v podjetništvu v letu 2008, ki bodo potekali v naslednjem tednu v Mariboru (31.3.), Ljubljani (2.4.) in Sežani (3.4.2008), ki jih pripravlja Slovenski podjetniški sklad.

Prijava je obvezna, predavanje je brezplačno (prijavnica)

 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo