Vir: Durs – obrazec

1. TRANŠA z datumom odpreme 2. 4. 2013:

Rok za ugovor: 3. 5. 2013
Datum vračila dohodnine: 31. 5. 2013
Rok za doplačilo dohodnine: 3. 6. 2013

2. TRANŠA z datumom odpreme 31. 5. 2013:

Rok za ugovor: 1. 7. 2013
Datum vračila dohodnine: 26. 7. 2013
Rok za doplačilo dohodnine: 31. 7. 2013

WWW.DURS.GOV.SI

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – DOHODNINA 2012

Kaj je informativni izračun dohodnine?
Kdo bo prejel informativni izračun dohodnine?
Kdaj bo davčna uprava začela izdajati informativne izračune?
Kako lahko preverim ali mi je davčna uprava poslala informativni izračun?
Do kdaj bom prejel informativni izračun dohodnine?
Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?
Kako lahko preverim, če je izračun pravilen?
Kaj, če se s podatki na informativnem izračunu dohodnine ne strinjam?
Kaj, če informativnega izračuna dohodnine ne prejmem, pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
Kako je mogoče, da informativnega izračuna ne bom prejel, če pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
Kaj pomeni, da nisem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?
Ali bodo upokojenci prejeli informativni izračun dohodnine?
Ali študentje prejmemo informativni izračun dohodnine?
Kaj, če sem na dopustu oziroma sem odsoten v času pošiljanja informativnih izračunov?
Ali informativni izračun dohodnine prejmem priporočeno ali po navadni pošti?
Ali informativni izračun lahko vidim preko sistema eDavki, če sem registriran?
Kaj storim, če informativni izračun pokaže previsoko vračilo dohodnine 2012?
Kje dobim obrazec za ugovor zoper informativni izračun dohodnine?
Kakšni so stroški pri ugovoru?
Kaj sledi potem, ko oddam ugovor zoper informativni izračun?
Ali informativni izračun dohodnine prejmejo rezidenti RS, ki delajo v tujini?
Ali informativni izračun prejmejo tuji državljani, ki delajo v RS?
Kje je obrazec za dohodninsko napoved, oziroma ali letos ne bo več klasičnega pošiljanja dohodninskih napovedi?
Ali sem v prekršku, če zoper napačni informativni izračun ne podam ugovora zoper informativni izračun?
Kaj storim, če ugotovim, da je moja ugotovljena davčna obveznost prenizka?
Ali lahko v ugovoru še uveljavljam olajšavo za vzdrževanje družinske člane?
Kdaj mi boste nakazali vračilo preveč plačane dohodnine?
Do kdaj moram doplačati dohodnino?
Ali lahko v ugovoru zoper informativni izračun spremenim zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije?
Ali bomo prejeli odločbe o odmeri dohodnine?
Ali mora zavezanec oddati napoved za odmero dohodnine kljub temu, da je prejel informativni izračun?
Ali se zavezanec reši vseh dolžnosti v zvezi z odmero dohodnine, v kolikor je informativni izračun pravilen?
Kaj sploh je dohodnina?
Kje lahko dobim dodatne informacije?

1. Kaj je informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun je izračun dohodnine, ki ga bo davčna uprava na dom poslala vsem dohodninskim zavezancem najkasneje do 15. junija 2013. Rok za odpremo informativnih izračunov dohodnine je namreč 31. maj 2013. Za vročenega pa se šteje 15. dan od dneva odpreme.

Sestavljen bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS, to je uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Davčni upravi RS do 5. februarja 2013 posredovali zavezanci za dohodnino.

2. Kdo bo prejel informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun dohodnine bodo prejeli vsi rezidenti RS, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi.

3. Kdaj bo davčna uprava začela izdajati informativne izračune?

Prvi informativni izračuni bodo odposlani konec marca 2013, vsi pa bodo odpremljeni najkasneje do 31. maja 2013.

4. Kako lahko preverim ali mi je davčna uprava poslala informativni izračun?

Najhitreje in najenostavneje boste to informacijo prejeli od VIDE, virtualne davčne asistentke, ki je dostopna na spletni strani davčne uprave (http://www.durs.gov.si/) ali preko telefonske številke 01/4000 100. VIDA bo na to vprašanje odgovorila, če ji boste posredovali svojo davčno številko.

5. Do kdaj bom prejel informativni izračun dohodnine?

Informativni izračun dohodnine bodo prejeli zavezanci na dom, po navadni pošti, najkasneje do 15. junija 2013.

6. Kaj storim, ko prejmem informativni izračun?

Ko prejmete informativni izračun, preverite:

ali so vpisani podatki pravilni in popolni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itd.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolagate sami,
ali so upoštevane vse dohodninske olajšave, za katere izpolnjujete pogoje
ali je informativni izračun dohodnine pravilen.

7. Kako lahko preverim, če je izračun pravilen?

Vsi davčni zavezanci lahko izračun preverijo s pomočjo programa za testni izračun, ki je dostopen na spletni strani DURS.

8. Kaj, če se s podatki na informativnem izračunu dohodnine ne strinjam?

Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, morate v 30 dneh od datuma odpreme poslati ugovor zoper informativni izračun na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer na obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljen pa bo tudi na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Ugovor boste lahko z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslali tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

9. Kaj, če informativnega izračuna dohodnine ne prejmem, pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?

Če ste zavezanec za vložitev dohodninske napovedi in informativnega izračuna dohodnine do 15. junija niste prejeli na dom, predlagamo, da prek VIDE (Virtualne Davčne Asistentke) z vnosom svoje davčne številke preverite, če vam je Davčna uprava RS informativni izračun dohodnine poslala na dom. Če vam je bil informativni izračun dohodnine poslan, vi pa ga niste prejeli, lahko na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi zaprosite za kopijo informativnega izračuna dohodnine.

Če vam informativni izračun ni bil sestavljen in poslan, ste dolžni dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer od 15. junija do 31. julija 2013.

Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Napoved bo mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

10. Kako je mogoče, da informativnega izračuna ne bom prejel, če pa sem zavezanec za vložitev dohodninske napovedi?

Davčna uprava bo informativne izračune pripravljala izključno na podlagi podatkov izplačevalcev dohodkov. Mogoče torej je, da davčna uprava takšnih podatkov za vse dohodke vseh dohodninskih zavezancev ni prejela. In zato tudi ne bo izdala informativnega izračuna. Druga možnost je recimo primer, ko dohodninski zavezanec prejema dohodke iz tujine, teh podatkov pa do zaključka priprave podatkov za informativni izračun davčna uprava ni prejela, ker davčni zavezanec ni sam vložil medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih v tujini.