Namen javne objave tarif je zagotoviti enotnost pri informiranju uporabnikov o tarifah, ki jih izvajalci plačilnega prometa zaračunavajo pri opravljanju storitev plačilnega prometa.

Vir:Banka Slovenije