Prejemnik dohodka NI zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

 

Vrsta dohodka

Normirani stroški

Akontacija dohodnine

Prispevek PIZ 18. čl. ZPIZ-2 – bremeni prejemnika dohodka

Prispevek PIZ 20. čl. ZPIZ-2 – bremeni plačnika davka

Prispevek ZZ – bremeni prejemnika dohodka

Prispevek ZZ za poškodbe – bremeni plačnika davka

Posebni davek na določene prejemke

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

NE

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

po stopnji 25 % od dohodka, v breme plačnika davka

Dohodek za opravljeno delo ali storitve na drugi podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

NE

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

NE

Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za normirane stroške

NE

NE

NE

NE

NE

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne

prakse

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

NE

9,64 EUR

6,36 % od dohodka

Pavšalni znesek 4,58 EUR

NE

Dohodek dijakov in študentov od začasnega in občasnega dela na podlagi napotnice

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za normirane stroške

NE

9,64 EUR

NE

Pavšalni znesek 4,58 EUR

NE

Dohodek za opravljeno avtorsko delo iz drugega pogodbenega razmerja

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

NE

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

NE

Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

NE

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

Pavšalni znesek 4,58 EUR

NE, plača pa se dajatev od začasnega in občasnega dela upokojencev po stopnji 25 %

 

 

Prejemnik dohodka JE zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

 

Vrsta dohodka

Normirani stroški

Akontacija dohodnine

Prispevek PIZ 18. čl. ZPIZ-2 – bremeni prejemnika dohodka

Prispevek PIZ delodajalca

Prispevek ZZ – bremeni prejemnika dohodka

Prispevek ZZ za poškodbe – bremeni plačnika davka

Posebni davek na določene prejemke

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 % + PIZ 15,50 %) in normirane stroške

15,50 % od dohodka

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

po stopnji 25 % od dohodka, v breme plačnika davka

Dohodek za opravljeno delo ali storitve na drugi podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca in normirane stroške

15,50 % od dohodka

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

NE

Dohodek za opravljeno avtorsko delo iz drugega pogodbenega razmerja

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca in normirane stroške

15,50 % od dohodka

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

NE

 

Če prejemnik dohodka NI vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po 15. oz. 20. čl. ZZVZZ, se prispevek ZZ ne obračuna in ne plača.

Vir:Durs