Podjetja morajo upoštevati določena pravila za poslovanje z gotovino oziroma za prejeta plačila v gotovini. Pravila se razlikujejo glede na obliko družbe.

 

plačila v gotoviniDružba z omejeno odgovornostjo

Pravilnik o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino ni več v veljavi, zato ne velja več, da so podjetja dolžna višek od blagajniškega maksimuma položiti isti dan ali naslednji dan ozioma najkasneje v treh delovnih dneh.

Družba z omejeno odgovornostjo mora izdelati interni akt, v katerem se določi maksimum gotovine, ki sme biti v blagajni in pogoje, kaj se sme plačevati iz blagajne. Slednje določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Podjetje ima lahko poleg gotovine v blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in storitev, taks, odkupa efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam.

Samostojni podjetnik

Za samostojne podjetnike velja prost pretok denarja in  ni nobenih omejitev gotovine v blagajni.  Če gre za dejavnost, kjer je veliko pretoka gotovine, potem je smiselno, da se to uredi v notranjem aktu, na primer v obliki sklepa v pravilniku o računovodstvu ali pa v samostojnem aktu.

Vir:DAta