Plača v EUR

Višina bruto Višina neto (cca*) Strošek podjetja (cca*)
763,06 (min) 584 885,92
851,08 (najnižja) 600 988,11

* odvisno od prejemnikovih davčnih olajšav

Dodatki k plači v EUR

Prevoz na delo Regres za DL Prehrana Opomba
Javni prevoz* ali 0,18 €/km 763,06 € 6,12 MAX (zgornja meja)
1.060,94 € 3,56 MIN (spodnja meja)

Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost in akontacije davka-dohodnine.
*Javni prevoz: najmanj v višini 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo

Dnevnice

Službeno potovanje v Sloveniji:
od 1.8.2008 naprej velja:
nad 6 do 8 ur – 7,45€
nad 8 do 12 ur – 10,68€
nad 12 do 24 ur – 21,39€