Maribor, 24.09.2018

Pri presoji izpolnjevanja pogojev za obstanek v sistemu normirancev se bodo upoštevali ne le prihodki normiranca, temveč tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb,

razen če bo zavezanec lahko dokazal, da glavni ali eden od glavnih razlogov za vzpostavljeno shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prihodki povezanih oseb se ne bodo upoštevali le takrat, ko bo normiranec sposoben dokazati, da ima (tudi brez povezanih oseb) vzpostavljeno lastno poslovanje.

Prihodki zavezanca in njegovih povezanih oseb se ne bodo že vnaprej avtomatično seštevali. Podjetnik bo moral sam ustrezno presoditi, ali bi moral upoštevati prihodke povezanih oseb in ali bo izpolnjeval pogoje za upoštevanje normiranih odhodkov. Odgovornost za presojo izpolnjevanja pogojev je tako na samem davčnem zavezancu normirancu.

Furs bo ustreznost poročanja zavezanca presojal šele v morebitnem postopku davčnega nadzora davčnih obračunov. Postopek nadzora se lahko začne zoper normirance ali zoper povezane osebe, rezultat davčne inšpekcije pa je lahko precejšnje finančno breme za zavezanca ( odmera dodatnega davka ter izrek globe za prekršek).

Davčni zavezanec podjetnik bo moral povezane osebe razkriti v Prilogi 15 Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ne bo pa potrebno vnaprejšnje pojasnjevanje poslovanja z njimi. Davčni zavezanec bo povezane osebe razkril že v letošnjem davčnem obračunu. Opustitev poročanja se bo obravnavala kot prekršek.

Povezana oseba po zakonu je družinski član, tudi bratje in sestre ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

VIR: Davčna uprava Republike Slovenije

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si