Obveščamo vas, da Davčna uprava Republike Slovenije pripravlja programsko podporo, s pomočjo katere bo upnik lahko prijavil svojega dolžnika, za katerega je z uporabo spletne informacijske rešitve upravljalca sistema večstranskega pobota ugotovil, da dospele denarne obveznosti, ki mu jo dolguje, ni prijavil v obvezni večstranski pobot, kot to zahteva Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Podpora bo na voljo prek sistema eDavki konec meseca julija, upniki pa bodo lahko prijavili tudi svoje dolžnike, ki obveznosti niso prijavili v že izvedene kroge obveznega večstranskega pobota.

VIR:DURSVIR:DURS