Velja od 01.01.2010

Vzorec izdanega računa skladno z določili 76.a člena ZDDV-1 pri opravljanju transakcij med slovenskimi davčnimi zavezanci na ozemlju Slovenije. Izdan račun vsebuje vse obvezne, predpisane sestavine, kot to določa 82. člen ZDDV-1 in šesti odstavek 138. člena PZDDV.

Primer računa

klavzule od 01.01.2010