Pri drugem pravnem razmerju gre za vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pod zakonsko določenimi pogoji. Zato mora oseba, ki bo opravljala delo oziroma storitev na podlagi drugega pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka podati izjavo, da ni upokojenec, da ne opravlja začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo in da ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma je vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar za krajši delovni čas od polnega. Na podlagi te izjave bo izplačevalec prejemkov obračunal prispevke iz naslova opravljanja drugega pravnega razmerja in sicer:

  • slovenski državljan, redno zaposlen v Sloveniji: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2013 obračunal le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka.
  • slovenski državljan, nezaposlen: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2014 obračunal prispevek zavarovanca v višini 15,5% od bruto prejemka in prispevek delodajalca v višini 8,85% od bruto prejemka. V obdobju od 01.01.2013 do 01.01.2014 pa izplačevalec prejemka ob izplačilu obračuna le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka.
  • slovenski državljan, redno zaposlen v tujini: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2013 obračunal le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka, razen če predloži obrazec A1.
  • tuj državljan (nerezident), redno zaposlen v tujini: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2013 obračunal le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka, razen če oseba predloži obrazec A1.
  • tuj državljan (nerezident), nezaposlen: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2014 obračunal prispevek zavarovanca v višini 15,5% od bruto prejemka in prispevek delodajalca v višini 8,85% od bruto prejemka. V obdobju od 01.01.2013 do 01.01.2014 pa izplačevalec prejemka ob izplačilu obračuna le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka.
  • tuj državljan (rezident – začasno bivališče), redno zaposlen v tujini: Izplačevalec prejemka bo ob izplačilu po 01.01.2013 obračunal le prispevek na podlagi 20. člena ZPIZ-2 za posebne primere zavarovanja in sicer v višini 8,85% od bruto prejemka, razen če oseba predloži obrazec A1.