Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 4. 5. 2012, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Maja Borštnik

Družbeniki enoosebnih družb, ki niste zavarovani po drugi osnovi, ki ste poslovodne osebe in niste zaposleni, imate do 15. dne v mesecu maju čas, da plačate prispevke za socialno varnost za mesec april.

V enakem roku morate davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Socialne prispevke za družbenike, ki so poslovodne osebe plačuje oseba, ki je:

  • poslovodna oseba,
  • hkrati lastnik in poslovodna oseba.

Obe točki veljata ob predpostavki, da oseba ni zaposlena v svojem podjetju (na enoosebnem d.o.o. to niti ni več mogoče) ali v kakem drugem podjetju, niti ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (na primer v primeru polnega s.p, statusa študenta…).

V uradnem listu RS, št. 12/2011 je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem znaša najnižja NETO pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje 551,16 EUR.

Najnižja NETO pokojninska osnova 551,16 EUR
Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1,54655
Najnižja BRUTO pokojninska osnova 852,40 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Zneski prispevkov za socialno varnost so informativne narave.

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35% 207,56 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 114,65 EUR
Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 3,40 EUR
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 325,61 EUR