V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

V skladu z navedenimi zakonskimi določbami osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost znašajo:

januar 2008

 

februar 2008

 

ARHIV- Plačevanje prispevkov 2005, 2006 in 2007

VIR:Davčna uprava RS