Maribor, 15.10.2018

Minimalni prispevki za socialno varnost samozaposlenih od februarja dalje znašajo 372,91 evra.

Minimalni prispevki za socialno varnost samozaposlenih višji

Konec februarja je statistični urad objavil znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2017, ki znaša 1.626,95 evra. Ta je podlaga za obračun prispevkov za socialno varnost tako za zaposlene kot samozaposlene. Medtem ko morajo za delavce v delovnem razmerju delodajalci plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače, minimalna osnova za prispevke samozaposlenih letos znaša 60 odstotkov povprečne letne plače.

Samozaposleni sicer plačujejo enak odstotek za enake prispevke kot delavci in delodajalci za delavce, vendar pa so zneski zaradi višje osnove višji!

Minimalna osnova za obračun prispevkov samozaposlenih letos torej znaša 976,16 evra. Samozaposleni pa morajo po novem mesečno plačevati najmanj 372,91 evra.

Naziv prispevka

Stopnja

Za plačilo

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

24,35 %

237,70 €

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45 %

131,29 €

Skupaj prispevki za starševsko varstvo

0,20 %

1,96 €

Skupaj prispevki za zaposlovanje

0,20 %

1,96 €

SKUPAJ

372,91 €

V letu 2017 so prispevki za socialno varnost samozaposlenih znašali najmanj 355,36 evra mesečno. Minimalna osnova je takrat znašala 58 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače. Kot rečeno, pa so od letošnjega leta dalje prispevki obračunani od 60 odstotkov povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Zato so bili višji že za mesec januar (363,19 evra), ko se je pri izračunu sicer upošteval še znesek povprečne plače za leto 2016 (1.584,66 evra).

Več morajo plačevati tudi družbeniki

Višje prispevke za socialna zavarovanja bodo plačevali tudi družbeniki. Ti morajo letos najnižje prispevke plačevali od 80 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače. Za mesec februar, in vse nadaljnje v letošnjem letu, morajo tako za socialne prispevke skupaj plačati najmanj 497,19 evra.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21