Skip to main content Skip to search

Prispevki za socialno varnost zasebnika 2011

Prispevki za socialno varnost zasebnika 2011

PLAČEVANJE PRISPEVKOV

 

V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Če zasebnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

 

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

 

V skladu z navedenimi zakonskimi določbami osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost znašajo:

Prispevki november 2011

Prispevki oktober 2011

Prispevki september 2011

PPrispevki avgust 2011

Prispevki julij 2011

Prispevki junij 2011

Prispevki marec 2011

Prispevki maj 2011

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Prispevki za socialno varnost zasebnika 2011

PLAČEVANJE PRISPEVKOV

 

V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Če zasebnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

 

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

 

V skladu z navedenimi zakonskimi določbami osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost znašajo:

Prispevki november 2011

Prispevki oktober 2011

Prispevki september 2011

PPrispevki avgust 2011

Prispevki julij 2011

Prispevki junij 2011

Prispevki marec 2011

Prispevki maj 2011

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.