Vir:Ministrstvo za finance RS

Priznane obresti med povezanimi osebami za leto 2007

Pravilnik o priznani obrestni meri
Ta pravilnik določa metodologijo za določanje priznane obrestne mere in priznano obrestno mero za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca.

Vprašanje in odgovor (več…)

Samostojni podjetnik si je 1. 10. 2007 od svojega očeta (fizične osebe) izposodil 10.000 evrov za obdobje 6 mesecev. S pogodbo je bilo dogovorjeno, da je letna obrestna mera 10 % ter da se posojilo skupaj z obrestmi vrača v dveh trimesečnih obrokih; prvič torej 31. 12. 2007. Podjetnika zanima, kako bo omenjeno posojilo vplivajo na njegov davčni obračun?

Vprašanje

Od česa je odvisna stopnja davka?

Odgovor

Stopnja davka je odvisna od dneva in leta izplačila in obdobja od kdaj izvirajo obresti.

Odbavčljiv dohodek nastane takrat šele, ko je izplačan.

Stopnja davka od obresti v letu 2007 je 15 % (glej 151. člen ZDoh-2)

Stopnja davka od obresti v letu 2008 je 20 % (glej 132. člen ZDoh-2)

Primer!

Znesek obresti se ne obruti (ne uporabite koeficienta davčnega odtegljaja).

Obračunane obresti 8.000 so znesek, ki pripadajo posojilodajalcu (to je njegov obdavčljiv dohodek). Davek od obresti/dohodnina je davek prejemnika obresti in ne izplačevalca.

8.000 X 15% = 1.200
izplačilo: 8.000 – 1.200 = 6.800

In knjiženje:

– 743/280 obračun obresti leta 2007 (obresti za leto 2006 so že izkazane na 280); skupaj obresti 8.000 enot
– obračun davčnega odtegljaja 280/265 = 1.200
– izplačilo na TRR posojilodajalca: 280/110 = 6.800

Vir primera:racunovodja.com/forum