NOVO 2014:  Posebna ekskluzivna ponudba… plačaj samo 399 eurov namesto 7.500,00

Nakup in prodaja podjetij     http://www.interfin.si/nakup-in-prodaja-podjetij/

»Za garantirano povečanje prodaje in profita v vašem poslu«

——————————————————————————————————

Če blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico oseba, ki pridobi blago (pridobitev blaga pomeni na podlagi določbe prvega odstavka 11. člena ZDDV-1 prenos pravice do razpolaganja z blagom), ali druga oseba za njen račun, lahko dobavitelj blaga, na podlagi drugega odstavka 79. člena pravilnika, poleg računa in namesto dokumenta, iz katerega je razvidno, da se nanaša na prevoz blaga, uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.

V izjavi o prevozu blaga morajo biti navedeni naslednji podatki:
ime in naslov dobavitelja;
številka in datum računa za dobavljeno blago;
ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
namembni kraj v drugi državi članici
in navedbo, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršne koli informacije glede namembnega kraja tega blaga.