Skip to main content Skip to search

Izjava o prevozu blaga v drugo državo članico po 79. členu PZDDV