Produkt P5 – Sofinanciranje turistične infrastrukture.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 60/2007 z dne 6.7.2007.

Več informacij vam je na voljo na tel. 02/ 234 12 83, 02/ 234 12 52 in 02/ 234 12 64 oz e-mailu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si 

Slovenski podjetniški sklad