Maribor, 14.09.2018

Program mladi P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Odprti razpisi

odprt do 15. 10.2018

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 9/2018 z dne 16.2.2018

Javni razpis P1 plus 2018

Razpisna dokumentacija P1 plus 2018

Priprava vloge

Prijavni list P1 plus 2018 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti).

Več informacij o razpisu P1 plus 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah:

Bojana Mikeln (02) 234 12 74

Boris Ritlop (02) 234 12 88

Jasna Kepnik (02) 234 12 42

Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59

mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Seznam sodelujočih bank

b) INFORMACIJE ZA BANČNIKE

Informacije za bančnike za razpis P1 plus 2018:

Navodila glede črpanja kreditov

Povzetek aktivnosti za uspešno realizacijo

Vzorec Sklepa o odobritvi kredita

Priloga k računu za Sklad – prilogo je potrebno preko elektronske pošte posredovati Tatjani Dolenc, tatjana.dolenc@podjetniskisklad.si

Obrazec za črpanje kredita – Poročilo je potrebno preko elektronske pošte posredovati Petri Kujavec, Petra.Kujavec@podjetniskisklad.si

Poročilo o stanju kreditov – Poročilo je potrebno preko elektronske pošte posredovati Petri Kujavec, Petra.Kujavec@podjetniskisklad.si

Kontrola namenskega koriščenja kreditov

Kontaktne osebe Sklada:

Bojana Mikeln (02) 234 12 74

Anton Vajngerl (02) 234 12 87

Andrea Gričnik (02) 234 12 83

Petra Kujavec (02) 234 12 66

Tatjana Dolenc (02) 234 12 63

VIR: Razpisi – Slovenski podjetniški sklad

 

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21, ali nam pišite na mail: simona@interfin.si