Prevrednotenje poslovnega izida (za leto 2009)

Vir:racunovodja.com