Najnižje osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2014

V Uradnem listu RS, št. 7/14 je bil objavljen znesek minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2014 dalje je 789,15 EUR.

 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije je bil objavljen podatek o povprečni mesečni bruto plači za leto 2013, ki znaša 1.523,18 EUR.

 

Glede na navedene zneske objavljene minimalne plače in povprečne mesečne bruto plače za leto 2013 smo pripravili tabele z zneski najnižjih osnov za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer so izračunani okvirni zneski prispevkov delodajalca in prispevkov zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v primerih ko se prispevki plačujejo od najnižje osnove.

PRISPEVKI – PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE – VSTOP V ZAVAROVANJE OD 01.01.2013 DALJE

Kategorije zavarovancev

po 25. členu ZPIZ-2

Najnižja osnova in višina prispevkov za PIZ v letu 2014

Osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2.

Od marca 2014 je najnižja osnova 60% povprečne plače.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 222,54 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.

Državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države.

V letu 2014 je najnižja osnova minimalna plača.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 192,16 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.

Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega časa.

V letu 2014 je najnižja osnova minimalna plača.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 192,16 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.

Uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Od marca 2014 je najnižja osnova 60% povprečne plače.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 222,54 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.

Prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja.

Od marca 2014 dalje je najnižja osnova 20% povprečne plače.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 74,18 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona (kmetje), razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena ZPIZ-2

V letu 2014 je najnižja osnova minimalna plača.

V letu 2014 prispevki za PIZ (prispevek zavarovanca) od najnižje osnove znaša 122,32 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

Prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine

Od marca 2014 je najnižja osnova 60% povprečne plače.

V letu 2014 prispevki za PIZ (prispevek zavarovanca) od najnižje osnove znaša 141,66 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

PRISPEVKI – PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE – VSTOP V ZAVAROVANJE DO 31.12.2012

Kategorije zavarovancev po 25. členu ZPIZ-2

Najnižja osnova in višina prispevkov za PIZ v letu 2014

Zavarovanci, ki so bili do uveljavitve ZPIZ-2 (do 31.12.2012) vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi ukrepov  kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva so od uveljavitve ZPIZ-2 zavarovani po 6. odst. 25. čl. ZPIZ-2.

Plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec  pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (od osnove za december 2012).

V letu 2014 znesek prispevka zavarovanca za ožji obseg pravic znaša najmanj 38,11 EUR.

V letu 2014 znesek prispevka zavarovanca za širši obseg pravic znaša najmanj 72,90 EUR.

Usklajevanje s stopnjami rasti minimalne plače.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v PIZ zavarovanje po 6. alineji 1. odst. 34. člena (osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo dohodkovnega pogoja za zavarovanje kot kmetje), ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi po uveljavitvi ZPIZ-2.

Plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec  pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (od osnove za december 2012).

V letu 2014 znesek prispevka zavarovanca za ožji obseg pravic znaša najmanj 38,11 EUR.

V letu 2014 znesek prispevka zavarovanca za širši obseg pravic znaša najmanj 72,90 EUR.

Usklajevanje s stopnjami rasti minimalne plače.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

PRISPEVKI – PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE – VSTOP V ZAVAROVANJE DO 31.12.2012 –brezposelni (ZPIZ-2A)

Kategorije zavarovancev po 25. členu ZPIZ-2

Najnižja osnova in višina prispevkov za PIZ v letu 2014

Kategorija zavarovancev iz 3. odst. 411. člena ZPIZ-2 (osebe, ki so bile do 31.12.2012 po 7. alineji 1. odst. 34. člena ZPIZ-1)

Najnižja osnova v letu 2014 znaša 18% povprečne plače.

V letu 2014 prispevki za PIZ (skupaj prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca) od najnižje osnove znaša 66,76 EUR.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je zavarovanec.