Kdaj lahko izstopite?

Ministrstvo za izstop iz Obrtne zbornice Slovenije predvideva šestmesečni rok, saj bi, po besedah Obrtne zbornice Slovenije, v krajšem času prišlo do nepopravljivih posledic.
Prvi dan meseca, ki sledi mesecu, ko OZS prejme izjavo o izstopu, obrtnikom dokončno preneha veljati članstvo v OZS.
Zakon ima od objave v Uradnem listu še 15 dni za uveljavitev in 8 dni po sprejetju, za razglasitev.

Torej lahko pričakujemo odpravo članarin šele v sredini letošnjega novembra.

OZS z novelo zakona ohranja status pravne osebe javnega prava in ostaja reprezentativni predstavnik obrti. Na novo je opredeljena definicija obrti, hkrati pa so dodana nova dodatna javna pooblastila, ki se dotika predvsem čezmejnega opravljanja storitev.

Zbornica se bo po novem lahko financirala iz državnega proračuna. Prenos premoženja območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki bodo prenehale delovati pa je urejen znotraj novele

Obrazec izjava Pčlan prenehanje sp in pravna oseba – 2013, pošljite ga priporočeno s povratnico.