V ponedeljek, 11. 5. 2020, bomo za povračilo nadomestila plač izplačali 27,7 milijona EUR za 75.190 zaposlenih, za katere ste delodajalci do 30. 4. 2020 oddali obrazce REK z navedbo vrste dohodka 1004.

Najnižji izplačani znesek nadomestila plače bo 1,75 EUR. Zato vas pozivamo, da preverite podatke o višini dohodka na oddanih obrazcih REK in čim prej zagotovite pravilne podatke.

Popravke obrazcev REK bomo lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju, če boste obrazec REK popravili do 29. 5. 2020.

Ne glede na to, katere zaposlene ste upoštevali pri svoji vlogi in so bili zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, bomo pri izplačilu v skladu z zakonom upoštevali le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085.

Do povračila nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po podlagi 034.

Do 7. 5. 2020 smo prejeli skupaj več kot 41.000 vlog za povračilo nadomestila plače za skoraj 241.000 zaposlenih (čakanje na delo, odsotnost zaradi višje sile, odrejena obvezna karantena po odločbi ministra za zdravje RS).

Več informacij: OZS

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje