Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo.

Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje tržne dejavnosti po posebnih načelih socialnega podjetništva, ki so:

  • enakopravnost članstva
  • sodelovanje deležnikov pri upravljanju
  • premoženje, dobiček in presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za namen socialnega podjetništva in druge neprofitne namene
  • delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna oziroma je omejena
  • preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem
  • trajno delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti
  • ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanje družbeno koristnih dejavnosti.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO več

Računovodske rešitve

vir:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenski inštitut za revizijo