Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem in podjetnikom skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine.

 

Rok za oddajo vlog je 1.9.2008 do 15. ure.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 51, Datum: 23.5.2008, Ob-4669/08)

Dokumenti