Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

 

Rok za oddajo vlog je 1.9.2008 do 15. ure.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 51, Datum: 23.5.2008, Ob-4668/08)

dokumenti