Podjetje Futuristični marketing d.o.o., skladno s svojimi razvojnimi smernicami, katerih cilj je spodbujanje vlaganja v komunikacijske projekte v obliki dogodkov, izvaja razpis za subvencioniranje izvedbe dogodkov, ki jih bodo na razpis prijavljena podjetja izvajala od 1.9.2009 do 31.7.2010.

S tem želi Futuristični marketing d.o.o. pomagati podjetjem v Sloveniji pri realizaciji projektov, ki so del letnega načrta trženja in tako prispevati k pospeševanju vlaganj v slovensko gospodarstvo ter spodbujati rast slovenskih podjetij.
Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je dodelitev sredstev za subvencioniranje izvedbe dogodkov v slovenskih podjetjih.

Na razpis se lahko prijavi vsako v Sloveniji registrirano podjetje, ki deluje najmanj dve leti. Vsako podjetje lahko prijavi en dogodek ali več dogodkov. Vsaka prijava bo posamezno obravnavana glede na Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Za subvencioniranje izvedbe dogodkov slovenskih podjetij, ki bodo izvedeni v času od 1. 9. 2009 do 31. 7. 2010, je s tem razpisom na razpolago skupaj 100.000 evrov brez DDV. Višina sredstev, ki jih na podlagi tega razpisa prejme posamezno podjetje, se določi na podlagi pravil iz razpisne dokumentacije. Najvišji možni znesek, ki ga posamezno podjetje lahko prejme na podlagi tega razpisa, je do 50% vrednosti tehnične izvedbe posameznega dogodka.

Kot stroški, ki se smejo kriti iz sredstev, pridobljenih na tem razpisu, štejejo zgolj stroški najema tehnične opreme, ki se uporablja za izvedbo posameznega dogodka in sicer:

* ozvočenje (zvočniki, mikrofoni …),
* osvetlitev (reflektorji, luči …),
* multimedija (LED zavesa, LED stena, LCD zaslon, plazma zaslon, projektor, projekcijsko platno …),
* gostinsko pohištvo (stoli, mize, barske mizice, klopi, pulti, šanki …),
* dekorativno pohištvo (blazine za sedenje, določeni fotelji …),
* šotori, pagode, paviljoni …,
* odri, praktikabli, talne obloge …,
* ograje (varovalne, usmerjevalne, naletne …),
* nosilne konstrukcije (alu stebri …)

Rok za predložitev vlog

V tekočem mesecu bodo obravnavane vloge, ki bodo na elektronski naslov podjetja Futuristični marketing, d.o.o. razpis@futuristing.com prispela v času od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010. Obravnava vlog bo potekala vsakega petega v mesecu za obdobje od prvega do vključno zadnjega dneva v preteklem mesecu. V primeru, da do konca razpisnega obdobja predvidena razpisana sredstva ne bodo porabljena, se lahko čas za predložitev vlog podaljša.

Komisija bo s prvim obravnavanjem prijav začela 5. 8. 2009, na sedežu podjetja Futuristični marketing d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljubljana. Z odpiranjem prijav bo komisija redno mesečno nadaljevala do konca razpisnega obdobja (najkasneje do 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec). Zadnje odpiranje prijav bo 5. 5. 2010.

Prijavljena podjetja bodo o dodelitvi sredstev obveščena najkasneje 30 dni po prvi obravnavi vloge.
Razpisovalec

Razpis je objavilo podjetje Futuristični marketing, d.o.o. Razpisno dokumentacijo in ostale informacije najdete tukaj.