Priloge k izpolnjeni vlogi:

Ø      Tri izvode najemne pogodbe,

Ø      Kopijo dokazila o lastništvu (kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju ali kateri drugi sklep, menjalno, darilno ali drugo pogodbo, …) v kolikor lastništvo še ni vpisano v zemljiško knjigo,

Ø      Soglasje solastnika-ov,

Na podlagi 13. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

(Ur.l. SRS, št. 18/74, 34/88, Ur.l. RS, št. 102/2002) morata najemodajalec in najemnik občinskemu upravnemu organu pristojnem za stanovanjske zadeve predložiti pismeno najemno pogodbo zaradi evidence v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Aneks in odpoved pogodbe se pri občinskem upravnem organu ne evidentirata.

Vloga za registracijo najemne pogodbe za poslovni prostor