Regres 2007

Minimalna višina regresa

S Kolektivno pogodbo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Uradni list RS, št. 76/2006, v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) je bila med socialnimi partnerji dogovorjena minimalna višina regresa. V 2. odstavku 12. člena Kolektivne pogodbe je dogovorjeno, da znaša minimalna višina regresa 617,59 evra bruto, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 542,48 evra.

Regres za letni dopust v javnem sektorju za leto 2007 je bil dogovorjen z Dogovorom o višini regresa za letni dopust za leto 2007 (Uradni list RS, št. 33/2007; v nadaljevanju: dogovor) in znaša 646 evrov. Skladno z dogovorom se je izplačal pri plači za mesec april 2007.

Obvestilo

Statistični urad Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavil, da je povprečna plača aprila 2007 znašala 1.237,42 evra. V primeru, da se regres izplačuje v mesecu juniju, je potrebno obračunati prispevke od regresa za letni dopust, ki presega 70 odstotkov povprečne mesečne bruto plače za april 2007, to je 866,19 evra bruto (prispevki se obračunajo od presežka navedenega zneska).

Vir:Finance

regres izplačan Novembra – izplačilo 70 odstotkov povprečno mesečno je 881,35 EUR bruto.

Povezava na arhiv regres 2007 in regres 2008