Če v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača znaša od 1. marca 2008 dalje 566,53 evra.

Regres za letni dopust se mora v skladu z določbo drugega odstavka 131. člena ZDR izplačati najkasneje do 1. julija

Znesek regresa za letni dopust za leto 2008 za javne uslužbence je določen v Dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2008 (Uradni list RS št. 38/2008). Dogovorjeni znesek regresa znaša 672,00 EUR in se bo izplačal pri plači za mesec april 2008.

Več o regresu za letni dopust za leto 2008

Zakon o delovnih razmerjih

Vzorec obvestila o izplačilu regresa