Regres za leto 2008 in arhiv regresa za leto 2007

V uradnem listu RS 76/2006 z dne 20. 7. 2006 je bila objavljena Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust.

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v 2. točki 1. odstavka 37. člena navaja, da med dohodke iz delovnega razmerja vključuje tudi regres za letni dopust. Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Od 1. 1. 2007 se uporablja novi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (dalje ZDDPO-2), ki v 5. odstavku 35. člena določa, da se regres za letni dopust prizna kot odhodek v obračunanem znesku.

Sorazmerni del regresa in prispevki – PRIMER