Konec je obdobja, ko vam neučinkovit sistem izterjave povzroča »sive lase« ter načenja vaše zdravje in zdravje vaših sodelavcev. Posledično vam primanjkuje tudi dragocenega časa za izvajanje vaše osnovne dejavnosti. Tega se zavedamo tudi mi, zato vam ponujamo celovito rešitev po “vaši meri”.

Plačilna nedisciplin je v Sloveniji postala že del poslovne prakse, njene posledice pa čutimo pravzaprav na vseh področjih življenja. Med drugim je to tudi posledica upnikov, ki svojim strankam, zaradi strahu pred izgubo, še vedno omogočajo predolge plačilne roke. Slovenci smo namreč, v evropskem merilu, glede dolžine plačilnih rokov, že nekaj let prav na dnu lestvice.

Proces izterjave je zelo zapleten proces, ki terja veliko strokovnega znanja in še več izkušenj. Da bo postopek učinkovit in kar se da enostaven ter hiter, je v podjetju nujna sistematičnost, kar pomeni, da si mora vsako podjetje izdelati scenarij izterjave za posamezne vrste terjatev in hkrati dolžnikov ter optimizirati vse delovne procese in se tega dosledno držati. Za učinkovito izterjavo je bistvenega pomena, da stranko začnemo opominjati že zelo zgodaj, najbolje, takoj po valuti zapadlosti. Pomembno je, da posamezne faze scenarija izvajamo sistematično ter, da zagotavljamo preglednost in sledljivost vseh aktivnosti.

Več informacij: PROHIT

VIR: http://www.bizi.si/novice/resitev-za-poplacilo-vasih-terjatev-584952c4739b9459631d8d08