REK

Zaradi izvedbe prilagoditev na sistemu eDavki, ki so bile potrebne za uvedbo novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventne zakonodaje, je bila oddaja obrazcev za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona omogočena 23. 4. 2020:

– REK-1:1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije,
– REK-1: poročanje o izplačanem kriznem dodatku – šifra 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo z dopolnitvijo.

Seznanjeni smo, da sprememb v zvezi z interventnimi ukrepi, potrebnih za izvedbo koriščenja interventnih ukrepov pri obračunu plač, določeni delodajalci še niso uspeli implementirati v programskih podporah za oddajo REK-1 obrazcev, zato se rok za oddajo teh obrazcev podaljšuje na 15. 5. 2020.

Zavezanci naj ob oddaji teh obrazcev za obračunsko obdobje marec 2020, uporabijo oznako »R«, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. Pri oddaji obrazca z oznako »R« v tem primeru zavezanec ne glede na opozorilo, da je treba obrazcu priložiti dokument oz. obrazložitev, obrazec odda z izbiro funkcije »Nadaljuj«.

V zvezi z vlaganjem popravkov že oddanih REK obrazcev pojasnjujemo, da je rok za oddajo popravka z zmanjšanjem 12 mesecev.

Več informacij: Finančna uprava

VIR: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/novica/rok_za_oddajo_rek_1_obrazcev_za_izplacane_place_in_nadomestila_za_marec_2020_je_podaljsan_do_15_5_2020_10092/