Na ZRSZ pojasnjujejo, da delodajalci lahko vlogo vložijo v 8dneh od ustne seznanitve delavca o odrejeni karanteni / pričetku karantene. Delodajalec v tem primeru naknadno vlogo dopolni z dokazilom – odločbo MZ.

ZRSZ šteje, da je vloga pravočasno oddana tudi, če je vložena v 8 dneh po prejemu odločbe MZ (odločbe osebe prejmejo z zamikom) oz. ko je s prejemom odločbe seznanjen delodajalec (delodajalec o tem poda izjavo). 

Več in formacij: OZS, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/rok-za-vlozitev-vloge-na-zrsz-za-karanteno-5ebe3ba72114e07e9e27ab9a