Maribor, 06.02.2013

Roki za predložitev letnih poročil

Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega poročila in vrste poslovnega subjekta. Roki za predložitev letnih poročil so naslednji:
VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA
ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV
ZA DRŽAVNO STATISTIKO
Letna poročila – 3 mesece po koncu poslovnega leta
Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta
do konca meseca marca
Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta
do konca meseca marca
3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto)
do konca meseca marca
do konca meseca februarja
do konca meseca februarja
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
do konca meseca februarja
do konca meseca februarja

Letna poročila – do konca meseca marca
Revidirana letna poročila – do konca meseca avgusta

do konca meseca marca

Letna poročila:
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava do 28. februarja 2013,
– društva in invalidske organizacije do 31. marca 2013.

do konca meseca februarja oziroma marca
  • Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.
  • Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Aplikacija za oddajo letnega poročilaVir: AJPES