Od danes, 1. septembra dalje, je mogoče oddajati vloge za državne štipendije. Celotno besedilo poziva skupaj z vlogo je objavljeno na spletišču ministrstva (www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/)   in na portalu e-uprava. Poziv je objavljen tudi na vseh centrih za socialno delo.

 

Vloge, ki jih je mogoče kupiti v knjigarnah ali natisniti z našega spletišča, se po novem oddajajo na centrih za socialno delo.

 

Rok za oddajo vlog za državne štipendije ni omejen, kljub temu pa kandidatom svetujemo, da jih oddajo čimprej, saj bodo štipendijo, če bodo do nje upravičeni, prejemali od tistega meseca, v katerem so vlogo oddali.

 

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po telefonih centrov za socialno delo, od 1. do 12. septembra pa je med 9. in 15. uro na voljo tudi brezplačna telefonska številka ministrstva 080 15 67.


Od danes dalje je mogoče oddajati tudi vloge za Zoisove štipendije. Rok za oddajo teh vlog je 15. september za dijake in 6. oktober za študente. Vloge se po novem oddajajo na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.

 

Vse informacije glede Zoisovih štipendij so objavljene tako na spletišču ministrstva kot tudi na spletišču sklada (www.sklad-kadri.si). Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v času uradnih ur na sedežu skladabrezplačni telefonski številki sklada 080 81 21. (Dunjska 22), pa tudi na

 

Vir: Služba za odnose z javnostmi