Objavil: Data d.o.o. | Datum: April 9th, 2013 | 0 Komentarji

Se sprašujete ali je bolje poslovati kot samostojni podjetnik (s.p.) ali družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)? Se vam bolj splača upoštevati normirane odhodke? Zelo pomemben dejavnik odločitve je višina dobička.

s.p. ali d.o.o.

Pomemben dejavnik odločitve je višina dobička, ki ga pričakujete, saj lahko vidite v razpredelnici, da so stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo zelo različne.

V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je v letu 2013 17% (v letu 2014 16% in od leta 2015 dalje 15%).

Razmislite tudi o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom.

Je pa zanimivo tudi to, da lahko kot s.p. razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto, nasprotno pa v gospodarski družbi, kjer se vaš prislužen denar ne smatra kot “VAŠ”, ampak kot denar podjetja. Zato je, v kolikor si ga izplačate v žep, dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček (17%), nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku v žep (dividenda 25%).

Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.
S.P. D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500 EUR (lahko v denarju ali v sredstvih)
Ustanovitveni stroški Brezplačno Enostavni postopek: brezplačno
Zahtevni postopek:pri notarju po notarski tarifi
Obdavčitev dobička 16 %, 27 %, 41 %, 50% (dohodninska lestvica)

ali “normiranci” pavšalisti (20%)
17 % (davek od dohodkov pravnih oseb – vedno enaka stopnja) – (Od 2015 dalje
Vodenje poslovnih knjig
– normirani odhodki (70 %)* ali
– enostavno knjigovodstvo** ali
– dvostavno knjigovodstvo
razlika med obema tukaj. – dvostavno knjigovodstvo

Vir:Data